pass through

pass through
passed through
passed through
Verb

Översättningar

Hur används ordet pass through

  • "Pass a chemical through a solution"

Ordet pass through har 4 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom generell
  • Inom generell
  • Inom generell
vardagligt
generell
generell
generell

Ordet pass through inom vardagligt

Översättningar

Möjliga synonymer till pass through

Ordet pass through inom generell

Synonymer till pass through

Ordet pass through inom generell

cause to move through

Ordet pass through inom generell

Synonymer till pass through