be granted

are granted
been granted
were granted
Verb

Översättningar