infiltrate

infiltrate
infiltrated
infiltrated
Verb

Synonymer till infiltrate

Ordet infiltrate har 3 betydelser

  • Inom teknik
  • Inom kemi
  • Inom generell
teknik
kemi
generell

Vad betyder infiltrate inom teknik ?

join a group in order to spy on the members

Översättningar (inom teknik)

Möjliga synonymer till infiltrate (inom teknik)

Ordet infiltrate inom kemi

cause (a liquid) to enter by penetrating the interstices

Översättningar (inom kemi)

Möjliga synonymer till infiltrate (inom kemi)

Ordet infiltrate inom generell

pass through an enemy-line; in a military conflict

Översättningar (inom generell)

Synonymer till infiltrate (inom generell)

Möjliga synonymer till infiltrate (inom generell)

Diskussion om ordet infiltrate