honeycomb

honeycombs
Substantiv

Översättningar

Ordet honeycomb har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom teknik
  • Inom generell
generell
teknik
generell

Ordet honeycomb inom generell

Översättningar

Möjliga synonymer till honeycomb

Ordet honeycomb inom teknik

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till honeycomb

Ordet honeycomb inom generell

a structure of hexagonal cells resembling the honeycomb built by bees

Översättningar

honeycomb

Verb

Översättningar

Hur används ordet honeycomb

  • "The cliffs were honeycombed"
  • "the revolutionaries honeycombed the organization"

Ordet honeycomb har 3 betydelser

  • Inom färg
  • Inom häst
  • Inom generell
färg
häst
generell

Vad betyder honeycomb inom färg ?

carve a honeycomb pattern into

Översättningar

Möjliga synonymer till honeycomb

Ordet honeycomb inom häst

penetrate thoroughly and into every part

Översättningar

Möjliga synonymer till honeycomb

Ordet honeycomb inom generell

make full of cavities, like a honeycomb

Översättningar