spit

spit
spit
spit
Verb

Översättningar

Ordet spit har 6 betydelser

 • Inom gruvdrift
 • Inom vardagligt
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom mat
gruvdrift
vardagligt
generell
generell
generell
mat

Ordet spit inom gruvdrift

Översättningar

Möjliga synonymer till spit

Ordet spit inom vardagligt

spotta

Översättningar

Svenska
 • gigga  [ vardagligt ]

Ordet spit inom generell

expel or eject from the mouth

Synonymer till spit

Ordet spit inom generell

utter with anger or contempt

Synonymer till spit

Ordet spit inom generell

Synonymer till spit

Ordet spit inom mat

Synonymer till spit

spit

spits
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet spit har 4 betydelser

 • Inom generell
 • Inom mat
 • Inom generell
 • Inom snickeri
generell
mat
generell
snickeri

Vanligast betydelse av ordet spit inom generell

Översättningar

Synonymer till spit

Möjliga synonymer till spit

Vanlig betydelse av ordet spit inom mat

a skewer for holding meat over a fire

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till spit

Vanlig betydelse av ordet spit inom generell

the act of spitting (forcefully expelling saliva)

Översättningar

Svenska

Synonymer till spit

Ordet spit inom snickeri

a narrow strip of land that juts out into the sea

Översättningar

Synonymer till spit

Möjliga synonymer till spit