spatter

spatters
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet spatter

  • "he heard a spatter of gunfire"

Ordet spatter har 3 betydelser

  • Inom mat
  • Inom film
  • Inom generell
mat
film
generell

Ordet spatter inom mat

Översättningar (inom mat)

Svenska

Möjliga synonymer till spatter (inom mat)

Ordet spatter inom film

the noise of something spattering or sputtering explosively

Synonymer till spatter (inom film)

Möjliga synonymer till spatter (inom film)

Ordet spatter inom generell

the act of splashing a (liquid) substance on a surface

Synonymer till spatter (inom generell)

Diskussion om ordet spatter

spatter

spatter
spattered
spattered
Verb

Översättningar (inom generell)

Synonymer till spatter (inom generell)

Hur används ordet spatter

  • "The baby spattered the bib with food"

Ordet spatter har 4 betydelser

  • Inom mat
  • Inom film
  • Inom vardagligt
  • Inom meteorologi
mat
film
vardagligt
meteorologi

Ordet spatter inom mat

Översättningar (inom mat)

Synonymer till spatter (inom mat)

Möjliga synonymer till spatter (inom mat)

Ordet spatter inom film

dash a liquid upon or against

Synonymer till spatter (inom film)

Ordet spatter inom vardagligt

Synonymer till spatter (inom vardagligt)

Ordet spatter inom meteorologi

spot, splash, or soil

Översättningar (inom meteorologi)

Synonymer till spatter (inom meteorologi)

Möjliga synonymer till spatter (inom meteorologi)

Diskussion om ordet spatter