swash

swash
swashed
swashed
Verb

Översättningar

Ordet swash har 5 betydelser

  • Inom sport
  • Inom generell
  • Inom film
  • Inom vardagligt
  • Inom bildligt
sport
generell
film
vardagligt
bildligt

Ordet swash inom sport

Översättningar (inom sport)

Möjliga synonymer till swash (inom sport)

Ordet swash inom generell

make violent, noisy movements

Ordet swash inom film

Synonymer till swash (inom film)

Ordet swash inom vardagligt

Synonymer till swash (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till swash (inom vardagligt)

Ordet swash inom bildligt

Synonymer till swash (inom bildligt)

Möjliga synonymer till swash (inom bildligt)

Diskussion om ordet swash

swash

swashes
Substantiv

Översättningar (inom bildligt)

Svenska

Hur används ordet swash

  • "the swash of waves on the beach"

Vad betyder swash inom musik ?

the movement or sound of water

Möjliga synonymer till swash

Diskussion om ordet swash