percussion

percussions
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till percussion

Ordet percussion har 4 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom medicin
  • Inom generell
  • Inom anatomi
ALLMÄNT
medicin
generell
anatomi

Vanligast betydelse av ordet percussion inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Svenska

Synonymer till percussion (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till percussion (inom ALLMÄNT)

Vanlig betydelse av ordet percussion inom medicin

Tapping a part of the body for diagnostic purposes

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Ordet percussion inom generell

The act of playing drums

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till percussion (inom generell)

Ordet percussion inom anatomi

Översättningar (inom anatomi)

Synonymer till percussion (inom anatomi)

Möjliga synonymer till percussion (inom anatomi)

Diskussion om ordet percussion