recoil

Substantiv

Översättningar

Synonymer till recoil

Ordet recoil har 2 betydelser

  • Inom teknik
  • Inom bildligt
teknik
bildligt

Vad betyder recoil inom teknik ?

a movement back from an impact

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till recoil (inom teknik)

Ordet recoil inom bildligt

the backward jerk of a gun when it is fired

Översättningar (inom bildligt)

Svenska

Synonymer till recoil (inom bildligt)

Möjliga synonymer till recoil (inom bildligt)

Diskussion om ordet recoil

recoil

recoil
recoiled
recoiled
Verb

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till recoil (inom bildligt)

Ordet recoil har 4 betydelser

  • Inom segelfartyg
  • Inom musik
  • Inom teknik
  • Inom bildligt
segelfartyg
musik
teknik
bildligt

Ordet recoil inom segelfartyg

Översättningar (inom segelfartyg)

Möjliga synonymer till recoil (inom segelfartyg)

Ordet recoil inom musik

Synonymer till recoil (inom musik)

Möjliga synonymer till recoil (inom musik)

Ordet recoil inom teknik

Synonymer till recoil (inom teknik)

Möjliga synonymer till recoil (inom teknik)

Ordet recoil inom bildligt

Synonymer till recoil (inom bildligt)

Diskussion om ordet recoil