kickback

kickbacks
Substantiv

Översättningar

Synonymer till kickback

Ordet kickback har 2 betydelser

  • Inom vapen
  • Inom vardagligt
vapen
vardagligt

Vanligast betydelse av ordet kickback inom vapen

Översättningar (inom vapen)

Svenska

Synonymer till kickback (inom vapen)

Möjliga synonymer till kickback (inom vapen)

Ordet kickback inom vardagligt

a commercial bribe paid by a seller to a purchasing agent in order to induce the agent to enter into the transaction

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till kickback (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till kickback (inom vardagligt)

Diskussion om ordet kickback

  • - 2009-06-01

    provision känns väl också bra?