reversal

reversalen
reversaler
reversalerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet reversal på svenska?

Obestämd singular: reversal
Bestämd singular: reversalen
Obestämd plural: reversaler
Bestämd plural: reversalerna

Rim på reversal

Relaterat till reversal

bevis

skuld

Diskussion om ordet reversal

 • - 2013-11-12

  Enligt SAOL är pluralformen 'reversal'. Ingen alternativ anges.

reversal

reversals
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet reversal

 • "there was a reversal of autonomic function"
 • "the reversal of the image in the lens"

Ordet reversal har 7 betydelser

 • Inom bilar
 • Inom generell
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom skor
 • Inom juridik
 • Inom musik
 • Inom militärväsen
bilar
generell
ALLMÄNT
skor
juridik
musik
militärväsen

Ordet reversal inom bilar

Översättningar (inom bilar)

Möjliga synonymer till reversal (inom bilar)

Ordet reversal inom generell

a change from one state to the opposite state

turning in an opposite direction or position

a judgment by a higher court that the judgment of a lower court was incorrect and should be set aside

(inom generell)

Ordet reversal inom ALLMÄNT

Synonymer till reversal (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till reversal (inom ALLMÄNT)

Ordet reversal inom skor

a decision to reverse an earlier decision

Synonymer till reversal (inom skor)

Möjliga synonymer till reversal (inom skor)

Ordet reversal inom juridik

Synonymer till reversal (inom juridik)

Möjliga synonymer till reversal (inom juridik)

Ordet reversal inom musik

Synonymer till reversal (inom musik)

Ordet reversal inom militärväsen

Synonymer till reversal (inom militärväsen)

Diskussion om ordet reversal