obligation

obligationen
obligationer
obligationerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

obligation är en/ett

Hur böjs ordet obligation på svenska?

Obestämd singular: obligation
Bestämd singular: obligationen
Obestämd plural: obligationer
Bestämd plural: obligationerna

Hur används ordet obligation

 • "Landstinget Dalarna köpte obligation av HQ Bank"
 • "– Man kan betrakta Teliaaktien som ett bra sparkonto med en årlig avkastning på fem, sex procent, säger Hemberg, medan Günther Mårder liknar Telia vid en obligation, med relativt liten risk och höga utdelningar."
 • "Så kallade strukturerade produkter är komplicerade finansiella instrument som ofta bygger på en sorts obligation."
 • "Buden per obligation steg för alla tre, och auktionen var fulltecknad."
 • "Räntan på en tvåårig svensk statsobligation ligger omedelbart efter statistiken på noll, medan räntan på en tioårig obligation ligger på 1 procent."
 • "När Lehman gick i konkurs 2008 satt omkring 3.000 sparare med en värdelös obligation och skulder på i många fall hundratusentals kronor."
 • "Preferensaktier är en sorts lån eller obligation och ger i stort sett inget inflytande, men rätt till utdelning."
 • "En obligation är vanligtvis ett räntebärande skuldebrev som intygar att den som äger obligationen lånat ut pengar till till exempel staten eller stora företag mot en viss ränta."
 • "Oftast löper en obligation över flera år."
 • "SD:s obligation gav till vissa hela 20 procents ränta på några få månader, en ränta som betalades med partistöd."

Vad betyder obligation inom ekonomi ?

Fotograf: Wikipedia
skuldförbindelse som kan köpas eller säljas; statlig skuldsedel i samband med utlottning

Möjliga synonymer till obligation

Relaterat till obligation

avtal

säkerhet

penningväsen

skuld

förpliktelse

löfte

kreditväsen

förbindelsemedel

Diskussion om ordet obligation

 • Ransmyr - 2009-05-20

  Krav, (ett) måste

obligation

obligations
Substantiv

Översättningar

Ordet obligation har 2 betydelser

 • Inom juridik
 • Inom generell
juridik
generell

Ordet obligation inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till obligation (inom juridik)

Möjliga synonymer till obligation (inom juridik)

Ordet obligation inom generell

the state of having financial obligations

a legal agreement specifying a payment or action and the penalty for failure to comply

Synonymer till obligation (inom generell)

Diskussion om ordet obligation