värdepapper

värdepapperet
värdepapper
värdepapperen
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

värdepapper har undergrupp

Hur böjs ordet värdepapper på svenska?

Obestämd singular: värdepapper
Bestämd singular: värdepapperet
Obestämd plural: värdepapper
Bestämd plural: värdepapperen

Hur används ordet värdepapper

  • "Parallellt gjorde församlingen sig av med egna tillgångar i form av fastigheter och värdepapper."
  • "Stora lån togs och värdepapper såldes för att betala för renoveringen där slutnotan landade på 135 miljoner kronor."
  • "Samtidigt har kyrkan sålt av värdepapper för 40 miljoner kronor samt tre fastigheter kring kvarteret Bonde för totalt omkring 25 miljoner kronor."
  • "Från att ha varit en ekonomiskt välmående och i princip skuldfri församling med fastigheter och värdepapper finns i dag nästan ingen buffert alls."
  • "Som SVT Nyheter Blekinge tidigare avslöjat har församlingen gått från att ha varit ekonomiskt välmående med fastigheter och värdepapper till att ha skulder på omkring 50 miljoner kronor."
  • "För att täcka de skenande kostnaderna valde den tidigare ledningen att ta stora lån, att sälja värdepapper och samtidigt avyttra flera centrala fastigheter."
  • "Därtill har 31-åringen gått med på att öppna upp sina konton i Luxemburg, där ytterligare värdepapper för runt åtta miljoner tidigare legat onåbara för svenska myndigheter."
  • "Kort därefter förde han vidare fanan till flera kompisar, bland annat till vännen Julius Augustsson som också bestämde sig för att börja handla med värdepapper."
  • "Började handla med värdepapper"
  • "Spekulerat i värdepapper"

Vad betyder värdepapper inom ekonomi ?

Fotograf: Wikipedia
Värdepapper, i sin vidaste betydelse varje på papper eller liknande material i någon form skriftligen avfattad urkund eller handling, vars ägande eller innehavande medför eller utgör bevis för laglig rätt till pengar eller andra värdeföremål, eller som kan användas som betalningsmedel för vissa bestämda varor eller ändamål. https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rdepapper

Möjliga synonymer till värdepapper

Relaterat till värdepapper

penningväsen

egendom

Diskussion om ordet värdepapper