penningmedel

Substantiv

Hur används ordet penningmedel

  • "– Han kommer försöka beskriva hur han har disponerat penningmedel."
  • "Att Posener inte infann sig gjorde att Trustors bevis väger tyngre, anser rätten, och slår fast att Trustor lyckats visa att bolaget 1997 ” frånhändes penningmedel utan att det förelåg någon legitim grund härför ”."
  • "Det har ” inte redovisats vilka resurser, till exempel penningmedel och personal, som bolaget kan antas behöva för att genomföra projektet ”, skriver tingsrätten."

Diskussion om ordet penningmedel

penningmedel

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet penningmedel

  • "– Han kommer försöka beskriva hur han har disponerat penningmedel."
  • "Att Posener inte infann sig gjorde att Trustors bevis väger tyngre, anser rätten, och slår fast att Trustor lyckats visa att bolaget 1997 ” frånhändes penningmedel utan att det förelåg någon legitim grund härför ”."
  • "Det har ” inte redovisats vilka resurser, till exempel penningmedel och personal, som bolaget kan antas behöva för att genomföra projektet ”, skriver tingsrätten."

Diskussion om ordet penningmedel