solvens

solvensen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till solvens

Vad betyder solvens inom ekonomi ?

Solvens är inom finans eller ekonomi, förmågan att betala skulder allteftersom de förfaller till betalning https://sv.wikipedia.org/wiki/Solvens

Möjliga synonymer till solvens

Diskussion om ordet solvens