checkkredit

checkkrediten
(-)(-)
Substantiv [-]

Hur används ordet checkkredit

  • "KHK har inte heller utnyttjat någon checkkredit eller annan finansieringslösning som kan påverka resultatet framöver."
  • "Klubben har tvingats ta en checkkredit för att kunna betala löpande kostnader som inköp, fakturor och löner."
  • "Föreningen har också en checkkredit motsvarande 160.000 kronor om året som kommunen borgar för, nu vill föreningen frysa betalningarna under två år."
  • "Paradoxalt nog är det billigare att utnyttja checkkredit än att ha pengar på kontot i nuläget."
  • "– Den omedelbara orsaken är att banken nekat oss checkkredit."
  • "Förbundet vill utöka sin checkkredit till 15 miljoner."
  • "Jamtli säger att pengarna använts som en checkkredit, eftersom bidragen till flera stora EU-projekt betalas ut sent och man måste täcka kostnaderna under tiden."
  • "– Det är inte en checkkredit utan ett banklån."
  • "Jamtli vill ha fördubblad checkkredit hos regionen, från 7,6 miljoner kronor till 15 miljoner."
  • "Nej till dubblad checkkredit"

Relaterat till checkkredit

kreditväsen

Diskussion om ordet checkkredit