gigabit

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Hur används ordet gigabit

  • "Dalarna ligger precis som flera andra glesbygdslän efter i regeringens mål om att 98 % av alla hushåll och företag ska ha snabbt bredband med 1 gigabit per sekund senast 2025."
  • "Dahlstrand menar att dagens abonnemang är abstrakta eftersom de flesta kunder inte kan ta till sig begreppet en gigabit per sekund."
  • "Fram till nu har det särskilda nät som kallas Internet2 och som används av forskare på universitet för att flytta stora mängder data mellan sig, haft en maximal kapacitet på tio gigabit per sekund."
  • "Då blir snabbheten ofattbara hundra gigabit, tillräckligt snabbt för att skicka en hel långfilm i hög kvalitet på några sekunder."
  • "Supersnabbt internet med 100 gigabit"
  • "Regeringens mål till 2025 är att 98 procent av alla hushåll och företag i Sverige ska ha tillgång till bredbandshastigheter på 1 gigabit per sekund."
  • "2023 ska hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalité, och 2025 bör 98 procent av Sverige ha tillgång till snabbt bredband om 1 gigabit per sekund."
  • "Regeringens uttalade målsättning är att 98 procent av alla hushåll och företag i Sverige år 2025 ska ha tillgång till bredbandshastigheter på 1 gigabit per sekund."
  • "Just nu byggs ett helt nytt stadsnät med fiber som klarar överföringshastigheter på 1 gigabit, medan andra ” normala ” stadsnät ligger på 100 megabit."
  • "Och bandbredden är 1000 megabit med möjlighet att senare gå upp till 10 gigabit."

Vad betyder gigabit inom data ?

Gigabit (Gb eller Gbit) är en informationsenhet samt en multipel av bit. Namnet kommer av SI-prefixet giga (G), för en miljard, och bit (b). 1 gigabit = 109 bitar = 1 000 000 000 bitar Gigabit är relaterat till enheten gibibit (Gib) – en multipel baserad på det binära prefixet gibi (Gi) – som motsvarar 230 bitar = 1 073 741 824 bitar. Ibland används gigabit som synonym till gibibit, trots att SI och IEC avråder från detta. https://sv.wikipedia.org/wiki/Gigabit

Diskussion om ordet gigabit

gigabit

Substantiv

Översättningar

Svenska

Diskussion om ordet gigabit