ocker

ockret
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Hur används ordet ocker

 • "Åklagaren utreder nu fallet som grovt ocker."
 • "Hovrätten gick på åklagarens linje och dömer mannen till ocker, försök till ocker, grovt bedrägeri och oredligt förfarande, två av åtalspunkterna ogillades av tingsrätten men fick alltså gehör i hovrätten."
 • "Hovrätten gick på åklagarens linje och dömer mannen till ocker, försök till ocker, grovt bedrägeri och oredligt förfarande, två av åtalspunkterna ogillades av tingsrätten men fick alltså gehör i hovrätten."
 • "BLEKINGE | Den nu 58-årige mannen dömdes i våras till 18 månaders fängelse för grovt ocker."
 • "Vid en fällande dom kan grovt ocker ge fängelse i lägst sex månader och högst fyra år."
 • "Den 58-årige affärsmannen dömdes förra året till fängelse för ocker sedan han lurat en 71-årig sjuk kvinna i Blekinge på bostad, bil och pengar."
 • "– Det är en öppen utredning, men jag har ändrat rubriceringen till grovt ocker, säger Love Lundin."
 • "Åklagarens nya drag : utreder Idas fall som grovt ocker"
 • "Företagaren dömdes nyligen för ocker, försök till ocker, grovt bedrägeri och oredligt förfarande efter att ha lurat en kvinna i Blekinge på stora summor pengar."
 • "Företagaren dömdes nyligen för ocker, försök till ocker, grovt bedrägeri och oredligt förfarande efter att ha lurat en kvinna i Blekinge på stora summor pengar."
 • "Åklagaren utreder nu fallet som grovt ocker."
 • "Hovrätten gick på åklagarens linje och dömer mannen till ocker, försök till ocker, grovt bedrägeri och oredligt förfarande, två av åtalspunkterna ogillades av tingsrätten men fick alltså gehör i hovrätten."
 • "Hovrätten gick på åklagarens linje och dömer mannen till ocker, försök till ocker, grovt bedrägeri och oredligt förfarande, två av åtalspunkterna ogillades av tingsrätten men fick alltså gehör i hovrätten."
 • "BLEKINGE | Den nu 58-årige mannen dömdes i våras till 18 månaders fängelse för grovt ocker."
 • "Vid en fällande dom kan grovt ocker ge fängelse i lägst sex månader och högst fyra år."
 • "Den 58-årige affärsmannen dömdes förra året till fängelse för ocker sedan han lurat en 71-årig sjuk kvinna i Blekinge på bostad, bil och pengar."
 • "– Det är en öppen utredning, men jag har ändrat rubriceringen till grovt ocker, säger Love Lundin."
 • "Åklagarens nya drag : utreder Idas fall som grovt ocker"
 • "Företagaren dömdes nyligen för ocker, försök till ocker, grovt bedrägeri och oredligt förfarande efter att ha lurat en kvinna i Blekinge på stora summor pengar."
 • "Företagaren dömdes nyligen för ocker, försök till ocker, grovt bedrägeri och oredligt förfarande efter att ha lurat en kvinna i Blekinge på stora summor pengar."

Vad betyder ocker inom juridik ?

Ocker är enligt svensk rätt ett brott som består i att den som utnyttjar någons trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning till att bereda sig förmån, som står i uppenbart missförhållande till vederlaget eller för vilken vederlag inte skall utgå, döms för ocker till böter eller fängelse i högst två år https://sv.wikipedia.org/wiki/Ocker

Relaterat till ocker

handel

kreditväsen

ökning

utlåning

alstring

inkomst

förvärv

själviskhet

ekonomi

falskhet

oredlighet

rikedom

Diskussion om ordet ocker