uppkomst

uppkomsten
uppkomster
uppkomsterna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till uppkomst

Hur böjs ordet uppkomst på svenska?

Obestämd singular: uppkomst
Bestämd singular: uppkomsten
Obestämd plural: uppkomster
Bestämd plural: uppkomsterna

Hur används ordet uppkomst

 • "Den grekiska civilisationens uppkomst"
 • "Det blev ett samtal om skräckrockens uppkomst, Alice Cooper nu och då, golfintresset, Kilafors och de andra banden han turnerat med."
 • "Polisen har inlett en undersökning gällande mordbrand eftersom det i nuläget inte finns någon naturlig förklaring till brandens uppkomst."
 • "Enligt räddningsledaren på plats finns det ingen naturlig orsak till brandens uppkomst."
 • "Enligt räddningsledaren finns ingen naturlig orsak till brandens uppkomst."
 • "Det var undersköterskan Sarah Wägnert som sparkades efter det att hon anmält missförhållanden på det vårdhem hon arbetade, som var orsak till lagens uppkomst."
 • "Processen gäller säkerheten hos diabetesmedicinen Actos och handlar om huruvida medicinen har bidragit till uppkomst av cancer och om företaget varit medvetet om riskerna."
 • "Försäkringen omfattar inte kostnader vars uppkomst eller omfattning har samband med atomkärnprocess, t.ex. kärnklyvning, kärnsammansmältning eller radioaktivt sönderfall."
 • "Därtill finns också rättsintyg och fotografier som styrker målsägandes skador och uppkomst, enligt stämningsansökan."
 • "– Det är spår till brandens uppkomst utifrån de berättelser som vi har att utgå ifrån, säger Nyman."
 • "Radioteleskopet gör att man kan se himlen i långa radiovågor och det man vill undersöka är universums uppkomst och framtid."
 • "Det blev ett samtal om skräckrockens uppkomst, Alice Cooper nu och då, golfintresset, Kilafors och de andra banden han turnerat med."
 • "Polisen har inlett en undersökning gällande mordbrand eftersom det i nuläget inte finns någon naturlig förklaring till brandens uppkomst."
 • "Enligt räddningsledaren på plats finns det ingen naturlig orsak till brandens uppkomst."
 • "Enligt räddningsledaren finns ingen naturlig orsak till brandens uppkomst."
 • "Det var undersköterskan Sarah Wägnert som sparkades efter det att hon anmält missförhållanden på det vårdhem hon arbetade, som var orsak till lagens uppkomst."
 • "Processen gäller säkerheten hos diabetesmedicinen Actos och handlar om huruvida medicinen har bidragit till uppkomst av cancer och om företaget varit medvetet om riskerna."
 • "Försäkringen omfattar inte kostnader vars uppkomst eller omfattning har samband med atomkärnprocess, t.ex. kärnklyvning, kärnsammansmältning eller radioaktivt sönderfall."
 • "Därtill finns också rättsintyg och fotografier som styrker målsägandes skador och uppkomst, enligt stämningsansökan."
 • "– Det är spår till brandens uppkomst utifrån de berättelser som vi har att utgå ifrån, säger Nyman."
 • "Radioteleskopet gör att man kan se himlen i långa radiovågor och det man vill undersöka är universums uppkomst och framtid."

Vad betyder uppkomst inom allmänt ?

Någots tillblivelse

Relaterat till uppkomst

alstring

grund

ökning

ökning

försteg

början

framåtskridande

framgång

uppgång

Diskussion om ordet uppkomst