försteg

försteget
(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Synonymer till försteg

Hur används ordet försteg

  • "Att valberedningen har ställt en sonderande fråga till Juholt behöver dock inte innebära att han har ett försteg i processen."
  • "- Det är ett gap mellan blocken på över 40 procentenheter, vilket är ett väldigt stort försteg, säger Toivo Sjörén, undersökningsledare vid Sifo, till tidningen."
  • "- När sådana händelser ska bedömas av rättsväsendet har vakten inte sällan ett försteg."
  • "Enligt SvD:s källor beror Sveriges försteg i spaningen mot Ryssland att svenska underrättelseorgan inte slutade att spana österut när Sovjetunionen upplöstes."
  • "– De kommersiella krafterna har genomfört en exceptionellt kraftfull lobbying i Bryssel och det har gett dem ett försteg före alla andra intressen, säger han till TT."
  • "Stora länder som Tyskland har ett försteg över mindre."
  • "Längst gick Italien med en inlaga om att skapa en ” europeisk multinationell styrka ”, som försteg till en framtida EU-armé."
  • "Italien går betydligt längre i sitt förslag och talar om skapandet av en ” europeisk multinationell styrka ”, som försteg till en framtida EU-armé – något som å andra Storbritannien absolut inte vill höra talas om."
  • "Bakom initiativet står EU-skeptiska grupper som hoppas använda omröstningen för att slå mot regeringen och som säger sig vara oroliga för att samarbets- och handelsavtalet med Ukraina ska vara ett försteg till ytterligare en EU-utvidgning."
  • "Irans beslut följer på ett liknande drag i höstas, då landet åter började konvertera uran – ett försteg till anrikning – på en annan anläggning, Isfahan."

Vad betyder försteg inom politik ?

avstånd till den eller det som kommer efter

Möjliga synonymer till försteg

Relaterat till försteg

överlägsenhet

försteg

aktning

anseende

prioritet

förhand

Diskussion om ordet försteg