företal

företalet
företal
företalen
Substantiv [t]

Översättningar

Synonymer till företal

Hur böjs ordet företal på svenska?

Obestämd singular: företal
Bestämd singular: företalet
Obestämd plural: företal
Bestämd plural: företalen

Vad betyder företal inom generell ?

inledande text med syfte att introducera läsare till litterärt verk

Möjliga synonymer till företal

Diskussion om ordet företal