förmånsrätt

förmånsrätten
förmånsrätter
förmånsrätterna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet förmånsrätt på svenska?

Obestämd singular: förmånsrätt
Bestämd singular: förmånsrätten
Obestämd plural: förmånsrätter
Bestämd plural: förmånsrätterna

Hur används ordet förmånsrätt

  • "De änd- rades för drygt tre år sedan då banker och andra kreditgivares förmånsrätt krymptes till 55 proc av värdet på det konkursdrabbade företagets egendom."
  • "Förslag kommer också att läggas om återställd förmånsrätt och förändrad konkurslagstiftning."
  • "Det här är ett väldigt sedvanligt förfarande för att säkra sin förmånsrätt."
  • "- Det innebär bara att om Northland någon gång i framtiden skulle gå i konkurs så har vi förmånsrätt på våra upparbetade fordringar som är obetalda per i dag."
  • "Det här är ett väldigt sedvanligt förfarande för att säkra sin förmånsrätt, säger Christina Hegg, revisor på EY, tidigare Ernst & Young."
  • "- Det innebär bara att om Northland någon gång i framtiden skulle gå i konkurs så har vi förmånsrätt på våra upparbetade fordringar som är obetalda per i dag."
  • "De som har förmånsrätt är främst obligationsinnehavarna som har panter eller andra säkerheter."
  • "HD ger SEB i Stockholm rätt och slår fast att bankens förmånsrätt till betalning för en fordran i en konkurs ska bedömas enligt äldre regler som gynnar bankens ståndpunkt."
  • "De 185 utan förmånsrätt i sammanhanget kommer inte att få någonting alls, enligt konkursförvaltarens prognos."
  • "Lagen säger att det som är intjänat i tre månader före konkursdagen omfattas av förmånsrätt, därmed kan man få ut lön som är intjänad under den perioden."

Möjliga synonymer till förmånsrätt

Relaterat till förmånsrätt

överlägsenhet

behörighet

fördel

laglighet

prioritet

förhand

Diskussion om ordet förmånsrätt