välgärning

välgärningen
välgärningar
välgärningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till välgärning

Hur böjs ordet välgärning på svenska?

Obestämd singular: välgärning
Bestämd singular: välgärningen
Obestämd plural: välgärningar
Bestämd plural: välgärningarna

Hur används ordet välgärning

 • "– Andreas är mycket engagerad i klimatfrågan och han kom till mig och frågade om vi inte borde göra en ” Wall of kindness ”, en välgärning samtidigt som man spar på miljön."
 • "De har kanske inte så mycket att skratt åt och kan jag göra någon glad, så har jag gjort en liten välgärning i alla fall."
 • "- Jag tycker att det vore en välgärning om den här domen prövades i högre instans."
 • "Det är en välgärning att förtalsanmälan mot Ann-Sofie Hermansson får en prövning i högre rätt."
 • "” En välgärning att förtalsanmälan prövas i högre rätt ”"
 • "Här har vi en som gjort en väldig välgärning för Sverige, säger Peter Wallmark, gruppledare för Sverigedemokraterna Stockholms stad."
 • "Dels är det en rolig grej för klubben och så gör vi en välgärning som plockar upp allt skrot."
 • "Det ska vara tydligt att det är en välgärning, som är tillgodo för oss alla, säger Akko Karlsson ( MP )."
 • "Hyllningarna vill inte ta slut sedan hans välgärning spritt sig."
 • "De tycker att Liseberg med ganska enkla medel kunde få upp besökssiffrorna ordentligt och samtidigt jobba med den kulturhistoriska välgärning som var tanken med museet."
 • "– Andreas är mycket engagerad i klimatfrågan och han kom till mig och frågade om vi inte borde göra en ” Wall of kindness ”, en välgärning samtidigt som man spar på miljön."
 • "De har kanske inte så mycket att skratt åt och kan jag göra någon glad, så har jag gjort en liten välgärning i alla fall."
 • "- Jag tycker att det vore en välgärning om den här domen prövades i högre instans."
 • "Det är en välgärning att förtalsanmälan mot Ann-Sofie Hermansson får en prövning i högre rätt."
 • "” En välgärning att förtalsanmälan prövas i högre rätt ”"
 • "Här har vi en som gjort en väldig välgärning för Sverige, säger Peter Wallmark, gruppledare för Sverigedemokraterna Stockholms stad."
 • "Dels är det en rolig grej för klubben och så gör vi en välgärning som plockar upp allt skrot."
 • "Det ska vara tydligt att det är en välgärning, som är tillgodo för oss alla, säger Akko Karlsson ( MP )."
 • "Hyllningarna vill inte ta slut sedan hans välgärning spritt sig."
 • "De tycker att Liseberg med ganska enkla medel kunde få upp besökssiffrorna ordentligt och samtidigt jobba med den kulturhistoriska välgärning som var tanken med museet."

Möjliga synonymer till välgärning

Relaterat till välgärning

godhet

bortgivande

fördel

göromål

lycka

Diskussion om ordet välgärning