apanage

[-asj]
apanaget
apanagen
apanagena
Substantiv [t]

Översättningar

Synonymer till apanage

Hur uttalas ordet apanage?

[-asj]

Hur böjs ordet apanage på svenska?

Obestämd singular: apanage
Bestämd singular: apanaget
Obestämd plural: apanagen
Bestämd plural: apanagena

Hur används ordet apanage

 • "Men vad är egentligen apanage och varför finns det?"
 • "Kungen uppbär apanage eftersom han är Sveriges statschef med uppdraget att representera Sverige."
 • "Kungligheternas apanage – det här gäller"
 • "Den som uppbär apanage får inte ha något annat avlönat arbete vid sidan om."
 • "Inget apanage"
 • "Barnen kommer inte att få apanage"
 • "Hovet redovisar bara hälften av de drygt 120 miljoner kronorna som kungen får i apanage varje år."
 • "Den högre summan – som ska täcka både apanage och skötsel av slotten – motiveras bland annat av prins Daniels intåg i kungafamiljen."
 • "Den delen kallas också apanage och ska bland annat gå till kungens resor och personalkostnader."
 • "KU:s beslut innebär att det även ska finnas med en utförligare redovisning av kungens apanage."

Vad betyder apanage inom ekonomi ?

Apanage (från vulgärlatinets apanare som betyder "att ge bröd") är de medel som betalas ut till furstliga personer för deras underhåll. I Sverige betalas apanaget ut till Hovstaterna, och skall täcka bland annat kostnaderna för Kungens och övriga kungahusets representation. Apanaget infördes den 1 december 1809, då riksdagen slöt ett avtal med Karl XIII, varigenom staten fick tillgång till ”ett antal kungsgårdar och kungsladugårdar och därtill hörande hemman och lägenheter”, medan kungen fick rätten att förfoga över slotten samt ett årligt apanage. 2019 uppgick apanaget till ca: 141 miljoner kronor https://sv.wikipedia.org/wiki/Apanage

Möjliga synonymer till apanage

Relaterat till apanage

bortgivande

egendom

Diskussion om ordet apanage

 • - 2010-01-21

  Inspelningen av ordet apanage på svenska är felaktig. Det korrekta uttalet är "appanasch". MVH

apanage

apanages
Substantiv

Översättningar

Vad betyder apanage inom generell ?

An appanage, or apanage (/ˈæpənɪdʒ/; French: apanage [a.pa.naʒ]), is the grant of an estate, title, office or other thing of value to a younger child of a sovereign, who would otherwise have no inheritance under the system of primogeniture. It was common in much of Europe. The system of appanage greatly influenced the territorial construction of France and the German states and explains why many of the former provinces of France had coats of arms which were modified versions of the king's arms. https://en.wikipedia.org/wiki/Appanage

Möjliga synonymer till apanage

Diskussion om ordet apanage