hemgift

hemgiften
hemgifter
hemgifterna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet hemgift på svenska?

Obestämd singular: hemgift
Bestämd singular: hemgiften
Obestämd plural: hemgifter
Bestämd plural: hemgifterna

Vad betyder hemgift inom generell ?

egendom kvinnan tar med sig vid äktenskapets ingående. Kan också innebära att mannen ger sin tillkommande någon form av lös eller fast egendom, särskilt i muslimska länder.

Möjliga synonymer till hemgift

Relaterat till hemgift

utgift

bortgivande

inkomst

egendom

äktenskap

Diskussion om ordet hemgift