tillkomma

tillkommer
tillkom
tillkommit
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet tillkomma på svenska?

Presens: tillkommer
Preteritum: tillkom
Supinum: tillkommit

Hur används ordet tillkomma

 • "– Nästa år kommer det i så fall dessutom tillkomma platser som är mer specifikt inriktade på ungdomar."
 • "– Nästa år kommer det i så fall dessutom tillkomma platser som är mer specifikt inriktade på ungdomar, säger Rebecka Jirle på integrationsenheten."
 • "Men ytterligare misstankar kan tillkomma."
 • "Enligt uppgifter till SVT Nyheter Blekinge så är parterna är i stort sett överens, men små justeringar kan tillkomma."
 • "Man har också diskuterat ett eventuellt stopp där det inte får tillkomma ny bevisning från och med i dag."
 • "” Brottsrubricering kan tillkomma ”"
 • "Om båten inte flyttas efter det kommer ytterligare viten tillkomma som är betydligt högre, berättar Magnus Larsson ( C ), ordförande Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Karlskrona kommun."
 • "Men det lär tillkomma fler saknade objekt när polisen gör en mer omfattande teknisk undersökning under morgondagen, berättar inre befäl Jannike Persbring för SVT Nyheter Blekinge."
 • "Dessutom ska 1000 fler platser skapas inom kvalificerad yrkesutbildning och det ska tillkomma 2000 fler lönebidragsplatser vilka ska ge jobb åt funktionshindrade."
 • "Truppen består av 20 tjejer och fler, utanför kommunen, väntas tillkomma."

Diskussion om ordet tillkomma

tillkommande

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet tillkommande

 • "Blåklint och prästkragar är ett par av de sju midsommarblomster som ska få både stora och små flickor att drömma om sin tillkommande."
 • "Havs- och vattenmyndighetens tolkning är dumpningen endast innebär en marginellt tillkommande störning på grund av dumpningen."
 • "Enligt gammal folktro ska man då drömma om sin tillkommande."
 • "Det gäller att aldrig ge upp, säger Kenneth Johansson, som menar att den nya språklagens formuleringar om barnens rätt är ett tillkommande argument."
 • "” Givet den information som framkommit hittills i undersökningen och osäkerheten kring flera av de antaganden som gjordes i den ursprungliga analysen är FI:s bedömning att ett eventuellt tillkommande kapitalkrav kommer att vara väsentligt lägre än vad som anges i promemorian ”, avslutar FI."
 • "Ljusdals ridhus hyser 30-35 hästar och tar emot ungefär 170 elever per vecka med tillkommande 30-40 privatelever."
 • "De tillkommande patrullerna kommer främst jobba med den akuta verksamheten."
 • "Att införa detta ställer krav på en redan pressad vård där sjukhusen kan komma att konkurrera om att anställa fler barnmorskor och måste hitta utrymme i redan hårt belastade lokaler för att övervaka och hantera alla tillkommande igångsättnigar."
 • "– Jag räknade under valnatten, och det skulle krävas ett extremt svagt resultat för L i de här tillkommande rösterna för att de skulle tryckas ner under spärren, säger Henrik Ekengren Oscarsson."
 • "Den slutgiltiga rösträkningen innefattar även de tillkommande rösterna från utlandet och förtidsröster som kommit in sent."

Diskussion om ordet tillkommande

tillkommande

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet tillkommande

 • "Blåklint och prästkragar är ett par av de sju midsommarblomster som ska få både stora och små flickor att drömma om sin tillkommande."
 • "Havs- och vattenmyndighetens tolkning är dumpningen endast innebär en marginellt tillkommande störning på grund av dumpningen."
 • "Enligt gammal folktro ska man då drömma om sin tillkommande."
 • "Det gäller att aldrig ge upp, säger Kenneth Johansson, som menar att den nya språklagens formuleringar om barnens rätt är ett tillkommande argument."
 • "” Givet den information som framkommit hittills i undersökningen och osäkerheten kring flera av de antaganden som gjordes i den ursprungliga analysen är FI:s bedömning att ett eventuellt tillkommande kapitalkrav kommer att vara väsentligt lägre än vad som anges i promemorian ”, avslutar FI."
 • "Ljusdals ridhus hyser 30-35 hästar och tar emot ungefär 170 elever per vecka med tillkommande 30-40 privatelever."
 • "De tillkommande patrullerna kommer främst jobba med den akuta verksamheten."
 • "Att införa detta ställer krav på en redan pressad vård där sjukhusen kan komma att konkurrera om att anställa fler barnmorskor och måste hitta utrymme i redan hårt belastade lokaler för att övervaka och hantera alla tillkommande igångsättnigar."
 • "– Jag räknade under valnatten, och det skulle krävas ett extremt svagt resultat för L i de här tillkommande rösterna för att de skulle tryckas ner under spärren, säger Henrik Ekengren Oscarsson."
 • "Den slutgiltiga rösträkningen innefattar även de tillkommande rösterna från utlandet och förtidsröster som kommit in sent."

Diskussion om ordet tillkommande