efterleva

efterlever
efterlevde
efterlevt
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet efterleva på svenska?

Presens: efterlever
Preteritum: efterlevde
Supinum: efterlevt

Hur används ordet efterleva

 • "– Det har funnits exempel där det skapats en sådan praxis, men vi måste skapa en tydlighet nu för att efterleva lagstiftningen, säger Jan-Olof Petersson ( FP ), ordförande i barn- och ungdomsnämnden."
 • "Han menar att totalförbudet mot fluorvalla kommer att vara svårt att efterleva, bland annat på grund av att det blir svårt att kontrollera användandet av fluorprodukter."
 • "SVT pratade med Gävleborgarna om de har upplevt en ökad trängsel och hur de själva tänker om att efterleva dem."
 • "De innebär en ökad användning av engångsmunskydd, bland annat på arbetsplatser, vilket företagen nu har att efterleva."
 • "Som ett resultat kommer svavelutsläppen att reduceras och därmed också efterleva nya miljövillkor från EU."
 • "Om skälet till att polisen får slut på uniformsdelar har att göra med lagen om offentlig upphandling får man fundera på nyttan av att efterleva den lagen, menar Björn Johnsson."
 • "Men vilka överväganden gör ni när det handlar om att få så bra förmåga som möjligt i relation till att efterleva lagar och regler?"
 • "Han säger till SVT Nyheter att det bland annat handlar om att hårdare efterleva mobilförbudet under själva provtillfället men också om att se över konsekvenserna för den som fuskar."
 • "Det är viktigt att hitta vägar framåt för att efterleva befintliga åtaganden, för nya förhandlingar och avtal."
 • "Men då blir en avvägning mellan ökad säkerhet och de konkurrensnackdelar och svårigheter som uppstår för internationell trafik att efterleva sådana regler."

Diskussion om ordet efterleva

 • bergfelt - 2011-10-09

  this is just wrong...