ta hänsyn till

tar hänsyn till

tog hänsyn till

tagit hänsyn till

ta hänsyn till

Verb