överhängande

Adverb

Översättningar

Hur används ordet överhängande

 • "Men riskerna med att AI går för fort fram är överhängande, tror Lavesson."
 • "Och frågan är nu om det blir någon spetsvärvning innan fönstret stänger – trots lagets utsatta läge i tabellen och den överhängande risken för kvalspel."
 • "Tingsrätten gör även bedömningen att mannen ska stanna kvar i häkte till dess domen i vinner laga kraft då det finns en överhängande risk att mannen kan återfaller i brott."
 • "Hotet mot mannen bedöms enligt rätten inte ha varit så överhängande."
 • "Det värsta som kan hända är att stengrunden lossnar och huset viker sig, men det har ju stått här sedan 1860-talet så jag ser ingen överhängande risk för det, säger Henrik Mösenbacher."
 • "– Det känns naturligtvis inte kul att behöva betala fyra miljoner kronor av skattebetalarnas pengar men våra juridska ombud har tittat på det här och bedömt att det finns en överhängande risk att vi skulle dömts i rätten och att vi då skulle behöva betala mer och nu är den här affären helt avslutat, säger Lennart Förberg ( M ), regionstyrelsens ordförande."
 • "– Det finns en överhängande risk för att läget kommer att försämras ytterligare nu efter jul- och nyårshelgerna när folk återvänder till sina arbetsplatser och skolorna öppnar."
 • "Risken är ju överhängande, det kan jag inte förneka, säger Bengt Wittesjö, smittskyddsläkare i Blekinge."
 • "Läkarna är kompetenta att avgöra mycket men vi ansåg att risken för de här patienterna är överhängande, säger Robert Lindén ( SD ), ordförande i Sölvesborgs omsorgsnämnd."
 • "De fann att det inte var en överhängande risk att utsättas för SBR-granulat men att det var stora problem att fastställa ämnena."

Vad betyder överhängande inom generell ?

stor; omedelbar eller nära förestående; ofrånkomlig; hotande

Möjliga synonymer till överhängande

Diskussion om ordet överhängande

överhängande

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet överhängande

 • "Men riskerna med att AI går för fort fram är överhängande, tror Lavesson."
 • "Och frågan är nu om det blir någon spetsvärvning innan fönstret stänger – trots lagets utsatta läge i tabellen och den överhängande risken för kvalspel."
 • "Tingsrätten gör även bedömningen att mannen ska stanna kvar i häkte till dess domen i vinner laga kraft då det finns en överhängande risk att mannen kan återfaller i brott."
 • "Hotet mot mannen bedöms enligt rätten inte ha varit så överhängande."
 • "Det värsta som kan hända är att stengrunden lossnar och huset viker sig, men det har ju stått här sedan 1860-talet så jag ser ingen överhängande risk för det, säger Henrik Mösenbacher."
 • "– Det känns naturligtvis inte kul att behöva betala fyra miljoner kronor av skattebetalarnas pengar men våra juridska ombud har tittat på det här och bedömt att det finns en överhängande risk att vi skulle dömts i rätten och att vi då skulle behöva betala mer och nu är den här affären helt avslutat, säger Lennart Förberg ( M ), regionstyrelsens ordförande."
 • "– Det finns en överhängande risk för att läget kommer att försämras ytterligare nu efter jul- och nyårshelgerna när folk återvänder till sina arbetsplatser och skolorna öppnar."
 • "Risken är ju överhängande, det kan jag inte förneka, säger Bengt Wittesjö, smittskyddsläkare i Blekinge."
 • "Läkarna är kompetenta att avgöra mycket men vi ansåg att risken för de här patienterna är överhängande, säger Robert Lindén ( SD ), ordförande i Sölvesborgs omsorgsnämnd."
 • "De fann att det inte var en överhängande risk att utsättas för SBR-granulat men att det var stora problem att fastställa ämnena."

Vad betyder överhängande inom förkortning ?

stor; omedelbar eller nära förestående; ofrånkomlig; hotande

Möjliga synonymer till överhängande

Diskussion om ordet överhängande

överhängande

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet överhängande

 • "Men riskerna med att AI går för fort fram är överhängande, tror Lavesson."
 • "Och frågan är nu om det blir någon spetsvärvning innan fönstret stänger – trots lagets utsatta läge i tabellen och den överhängande risken för kvalspel."
 • "Tingsrätten gör även bedömningen att mannen ska stanna kvar i häkte till dess domen i vinner laga kraft då det finns en överhängande risk att mannen kan återfaller i brott."
 • "Hotet mot mannen bedöms enligt rätten inte ha varit så överhängande."
 • "Det värsta som kan hända är att stengrunden lossnar och huset viker sig, men det har ju stått här sedan 1860-talet så jag ser ingen överhängande risk för det, säger Henrik Mösenbacher."
 • "– Det känns naturligtvis inte kul att behöva betala fyra miljoner kronor av skattebetalarnas pengar men våra juridska ombud har tittat på det här och bedömt att det finns en överhängande risk att vi skulle dömts i rätten och att vi då skulle behöva betala mer och nu är den här affären helt avslutat, säger Lennart Förberg ( M ), regionstyrelsens ordförande."
 • "– Det finns en överhängande risk för att läget kommer att försämras ytterligare nu efter jul- och nyårshelgerna när folk återvänder till sina arbetsplatser och skolorna öppnar."
 • "Risken är ju överhängande, det kan jag inte förneka, säger Bengt Wittesjö, smittskyddsläkare i Blekinge."
 • "Läkarna är kompetenta att avgöra mycket men vi ansåg att risken för de här patienterna är överhängande, säger Robert Lindén ( SD ), ordförande i Sölvesborgs omsorgsnämnd."
 • "De fann att det inte var en överhängande risk att utsättas för SBR-granulat men att det var stora problem att fastställa ämnena."

Vad betyder överhängande inom generell ?

stor; omedelbar eller nära förestående; ofrånkomlig; hotande

Diskussion om ordet överhängande