upprörd

(-)(-)(-)
Substantiv

Synonymer
uppröra

upprör

upprörde

upprört

upprör

Verb