sträng

strängare
strängast
Adjektiv

Hur böjs ordet sträng på svenska?

Komparativ: strängare
Superlativ: strängast

Hur används ordet sträng

 • "Kronprinsessparet stod under sträng bevakning under vigselceremonin"

Ordet sträng har 4 betydelser

 • Inom juridik
 • Inom bildligt
 • Inom musik
 • Inom generell
juridik
bildligt
musik
generell

Vad betyder sträng inom juridik ?

(''om person, institution etc.'') som håller hårt på regel|regler eller har låg tolerans mot fel, misstag, lek, larv etc.

Synonymer till sträng (inom juridik)

Relaterat till sträng (inom juridik)

myndighet

känsla

våldsamhet

tvång

hårdhet

sannfärdighet

Ordet sträng inom musik

Översättningar (inom musik)

Synonymer till sträng (inom musik)

Möjliga synonymer till sträng (inom musik)

Ordet sträng inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till sträng (inom generell)

Möjliga synonymer till sträng (inom generell)

Möjliga synonymer till sträng (inom generell)

Diskussion om ordet sträng

sträng

strängen
strängar
strängarna
Substantiv [n]

Översättningar (inom generell)

Engelska

Synonymer till sträng (inom generell)

Hur böjs ordet sträng på svenska?

Obestämd singular: sträng
Bestämd singular: strängen
Obestämd plural: strängar
Bestämd plural: strängarna

Hur används ordet sträng

 • "– Jag kan inte säga något om fallet eftersom det råder sträng sekretess, säger hon."
 • "Enligt Försvarshögskolan är det viktigt att klara de fysiska proven eftersom studenterna exempel ingår övningar vid sträng kyla och måste kunna bära militär stridsutrustning och vapen."
 • "” Det är bra med sträng uppfostran. ” ” Jag vill ha en klämma. ” ” Det är du som bestämmer om jag får luft. ” ” Jag ska vara duktig och lyda. ”"
 • "– Det var ju ingenting han hade förväntat sig att han skulle bli dömd så pass sträng då det var en dom som han blev inte nöjd med, säger Nils Fagrenius."
 • "Det är sträng sekretess nu."
 • "Det råder sträng sekretess i ärendet."
 • "Att kontrollera pengaflödet är omöjligt, då bankuppgifterna omfattas av sträng sekretess."
 • "Det enda sättet att få tillgång till Stödkassens pengaflöden är genom bankerna där det råder sträng sekretess."
 • "Hela det känsliga ärendet omgärdades av sträng sekretess."
 • "– Den här lagen är särskilt sträng när det gäller unga personer och utredningen ska hanteras skyndsamt."
 • "ryggmärg=spinal cord"

Ordet sträng har 5 betydelser

 • Inom musik
 • Inom astronomi
 • Inom anatomi
 • Inom data
 • Inom kläder
musik
astronomi
anatomi
data
kläder

Vad betyder sträng inom musik ?

(''om person, institution etc.'') som håller hårt på regel|regler eller har låg tolerans mot fel, misstag, lek, larv etc.

Översättningar (inom musik)

Engelska

Möjliga synonymer till sträng (inom musik)

Ordet sträng inom astronomi

Översättningar (inom astronomi)

Ordet sträng inom anatomi

Översättningar (inom anatomi)

Engelska
 • cord  [ musik ]

Ordet sträng inom data

Översättningar (inom data)

Engelska

Ordet sträng inom kläder

Översättningar (inom kläder)

Synonymer till sträng (inom kläder)

Möjliga synonymer till sträng (inom kläder)

Diskussion om ordet sträng

sträng

Adverb

Hur används ordet sträng

 • "– Jag kan inte säga något om fallet eftersom det råder sträng sekretess, säger hon."
 • "Enligt Försvarshögskolan är det viktigt att klara de fysiska proven eftersom studenterna exempel ingår övningar vid sträng kyla och måste kunna bära militär stridsutrustning och vapen."
 • "” Det är bra med sträng uppfostran. ” ” Jag vill ha en klämma. ” ” Det är du som bestämmer om jag får luft. ” ” Jag ska vara duktig och lyda. ”"
 • "– Det var ju ingenting han hade förväntat sig att han skulle bli dömd så pass sträng då det var en dom som han blev inte nöjd med, säger Nils Fagrenius."
 • "Det är sträng sekretess nu."
 • "Det råder sträng sekretess i ärendet."
 • "Att kontrollera pengaflödet är omöjligt, då bankuppgifterna omfattas av sträng sekretess."
 • "Det enda sättet att få tillgång till Stödkassens pengaflöden är genom bankerna där det råder sträng sekretess."
 • "Hela det känsliga ärendet omgärdades av sträng sekretess."
 • "– Den här lagen är särskilt sträng när det gäller unga personer och utredningen ska hanteras skyndsamt."

Vad betyder sträng inom generell ?

(''om person, institution etc.'') som håller hårt på regel|regler eller har låg tolerans mot fel, misstag, lek, larv etc.

Diskussion om ordet sträng