ovillkorlig

Adjektiv

Synonymer till ovillkorlig

Hur används ordet ovillkorlig

  • "Ovillkorliga rättigheter"

Vad betyder ovillkorlig inom generell ?

absolut, nödvändig, självklar, tvungen, undantagslös, instinktiv, omedveten; utan villkor eller undantag

Relaterat till ovillkorlig

stränghet

frihet

myndighet

visshet

tillvaro

befallning

förbehåll

tvång

relationslöshet

Diskussion om ordet ovillkorlig