hårdhänt

hårdhäntare
hårdhäntast
Adjektiv

Översättningar

Synonymer till hårdhänt

Hur böjs ordet hårdhänt på svenska?

Komparativ: hårdhäntare
Superlativ: hårdhäntast

Hur används ordet hårdhänt

  • "Den demenssjuka personen bemöttes med hårdhänt och högljutt omhändertagande."
  • "En boende med demenssjukdom utsattes för hårdhänt omhändertagande på ett boende i Ronneby kommun."
  • "” Men då denne vägrade kastade han först kopplet hårt på hunden, varpå han hårdhänt lyfte den i nackskinnet samt ljumskarna."
  • "Hästar plågade av hårdhänt tandvård"
  • "En anställd på ett servicehus inom äldreomsorgen i Karlskrona har lex Sarah-anmälts för att vara för hårdhänt."
  • "” Hon är väldigt hårdhänt, och när jag påpekar detta så skriker hon till åt mig att jag är elak."
  • "Hon ska också ha varit hårdhänt mot brukare, men det är inget som har kunnat styrkas."
  • "Sköterskan ska också ha uppträtt hårdhänt mot en av de gamla och använt hjälpmedel fel, något som skulle kunnat orsaka stor skada, enligt lex Sarah-anmälan."
  • "Sköterskan misstänks för att ha blockerat dörrarna för de gamla på boendet och varit hårdhänt."
  • "En undersköterska vid ett särskilt boende i länet har blivit avstängd från jobbet då hen varit både otrevlig och hårdhänt mot de boende."

Diskussion om ordet hårdhänt