strikt

Adverb

Översättningar

Synonymer till strikt

Hur används ordet strikt

 • "– Enligt produktansvarslagen har du ett strikt ansvar om du levererar giftigt vatten, men enligt lagen om allmänna vattentjänster krävs det att du har varit vårdslös för att ansvar ska inträda, säger advokat Göran Starkebo, föreningens juridiska ombud."
 • "Gemila Al-Kuraishi är verksamhetschef på HVB-hemmen i Fur och hon hänvisar till strikt sekretess på alla frågor om pojkarnas situation och upplevelser."
 • "– Här har man gjort en väldigt strikt tolkning av lagen och resultatet blir inhumant, säger Ruth Mannelqvist, rättsforskare vid Umeå universitet som även forskar i sjukförsäkringar."
 • "Och även om disciplinen kan vara något strikt, är det en del som trivs."
 • "I produktansvarslagen är det ett strikt ansvar och det är en konsumentskyddade lagstiftning som är till för att skydda mot personskador som är orsakade av produkter."
 • "Även om man strikt juridiskt inte kan förbjuda kränkande eller olämpligt innehåll i nollning, spex eller studentfirande, så har det alltid hjälpt att bara ta upp diskussionen med eleverna."
 • "Vi har tagit fram en strikt handlingsplan och lagt en tidsplan på akuta och mer långsiktiga åtgärder så att det absolut inte ska hända igen, säger Eva Herbertsson, tillförordnad förvaltningschef på äldreförvaltningen."
 • "– Jag hade en dålig bild av tango, en väldigt strikt och tråkig dans, utifrån att jag dansat i skolan när jag var liten."
 • "– Vi är dem enda som har rätt att ingripa med våld men vi gör det under strikt lagstiftning."
 • "Om varg måste jagas ska det vara en strikt skyddsjakt istället."

Vad betyder strikt inom bildligt ?

sträng, noggrann

Diskussion om ordet strikt

strikt

striktare
striktast
Adjektiv

Översättningar

Hur böjs ordet strikt på svenska?

Komparativ: striktare
Superlativ: striktast

Hur används ordet strikt

 • "– Enligt produktansvarslagen har du ett strikt ansvar om du levererar giftigt vatten, men enligt lagen om allmänna vattentjänster krävs det att du har varit vårdslös för att ansvar ska inträda, säger advokat Göran Starkebo, föreningens juridiska ombud."
 • "Gemila Al-Kuraishi är verksamhetschef på HVB-hemmen i Fur och hon hänvisar till strikt sekretess på alla frågor om pojkarnas situation och upplevelser."
 • "– Här har man gjort en väldigt strikt tolkning av lagen och resultatet blir inhumant, säger Ruth Mannelqvist, rättsforskare vid Umeå universitet som även forskar i sjukförsäkringar."
 • "Och även om disciplinen kan vara något strikt, är det en del som trivs."
 • "I produktansvarslagen är det ett strikt ansvar och det är en konsumentskyddade lagstiftning som är till för att skydda mot personskador som är orsakade av produkter."
 • "Även om man strikt juridiskt inte kan förbjuda kränkande eller olämpligt innehåll i nollning, spex eller studentfirande, så har det alltid hjälpt att bara ta upp diskussionen med eleverna."
 • "Vi har tagit fram en strikt handlingsplan och lagt en tidsplan på akuta och mer långsiktiga åtgärder så att det absolut inte ska hända igen, säger Eva Herbertsson, tillförordnad förvaltningschef på äldreförvaltningen."
 • "– Jag hade en dålig bild av tango, en väldigt strikt och tråkig dans, utifrån att jag dansat i skolan när jag var liten."
 • "– Vi är dem enda som har rätt att ingripa med våld men vi gör det under strikt lagstiftning."
 • "Om varg måste jagas ska det vara en strikt skyddsjakt istället."
 • "– Enligt produktansvarslagen har du ett strikt ansvar om du levererar giftigt vatten, men enligt lagen om allmänna vattentjänster krävs det att du har varit vårdslös för att ansvar ska inträda, säger advokat Göran Starkebo, föreningens juridiska ombud."
 • "Gemila Al-Kuraishi är verksamhetschef på HVB-hemmen i Fur och hon hänvisar till strikt sekretess på alla frågor om pojkarnas situation och upplevelser."
 • "– Här har man gjort en väldigt strikt tolkning av lagen och resultatet blir inhumant, säger Ruth Mannelqvist, rättsforskare vid Umeå universitet som även forskar i sjukförsäkringar."
 • "Och även om disciplinen kan vara något strikt, är det en del som trivs."
 • "I produktansvarslagen är det ett strikt ansvar och det är en konsumentskyddade lagstiftning som är till för att skydda mot personskador som är orsakade av produkter."
 • "Även om man strikt juridiskt inte kan förbjuda kränkande eller olämpligt innehåll i nollning, spex eller studentfirande, så har det alltid hjälpt att bara ta upp diskussionen med eleverna."
 • "Vi har tagit fram en strikt handlingsplan och lagt en tidsplan på akuta och mer långsiktiga åtgärder så att det absolut inte ska hända igen, säger Eva Herbertsson, tillförordnad förvaltningschef på äldreförvaltningen."
 • "– Jag hade en dålig bild av tango, en väldigt strikt och tråkig dans, utifrån att jag dansat i skolan när jag var liten."
 • "– Vi är dem enda som har rätt att ingripa med våld men vi gör det under strikt lagstiftning."
 • "Om varg måste jagas ska det vara en strikt skyddsjakt istället."

Vad betyder strikt inom musik ?

sträng, noggrann

Möjliga synonymer till strikt

Relaterat till strikt

riktighet

stränghet

pliktuppfyllelse

redlighet

överensstämmelse

ordning

Diskussion om ordet strikt