regelmässig

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till regelmässig

Hur används ordet regelmässig

 • "Det är en helt annan process än en regelmässig konkurrensgranskning som EU gör vid alla stora företagsaffärer i medlemsländerna."
 • "Någon regelmässig uppföljning av företagens lönsamhet på längre sikt görs inte,"
 • "Arbetsmiljöverket konstaterar också att det förekommer regelmässig överbeläggning – vilket också innebär en riskfaktor för hot och våld."
 • "Hon säger att det alltid kommer att finnas situationer som uppstår i en regelmässig gråzon."
 • "Våningen klassades som prästbostad, trots att chefen varken arbetade som präst eller hade regelmässig representation, rapporterar Svenska Dagbladet."
 • "– Vi kommer att ta en regelmässig avstämning med bygglovsavdelningen på stadsbyggnadsförvaltningen i fortsättningen, för att se om bygglov krävs eller inte."
 • "Enligt flygbolaget SWISS:s regler får hundar och katter som väger upp till åtta kilo följa med passagerare i en regelmässig väska så länge djuret är friskt och inte farligt."
 • "Det innebär att någon regelmässig tillsyn av skrovsäkerheten hos en flytande restaurang inte förekommer alls."
 • "– Vi har ingen regelmässig tillsyn."
 • "Fruktkorgarna har vidare innehållit 5 procent för lite frukt, vilket kan tyckas lite, men eftersom det rört sig om en regelmässig avvikelse har företaget sammantaget lurat sina kunder på 67 ton, menar Livsmedelsverket."

Vad betyder regelmässig inom vardagligt ?

som följer en regel eller ett mönster

Relaterat till regelmässig

riktighet

levnadsregel

vana

regelbundenhet

symmetri

enhetlighet

överensstämmelse

sammanhang

oföränderlighet

ordning

Diskussion om ordet regelmässig

 • - 2009-05-13

  vilket engelskt ord motsvaras av regelmässig?