aforistisk

Adjektiv

Översättningar

Engelska

Vad betyder aforistisk inom litteratur ?

av tänkespråks art, som liknar en aforism

Relaterat till aforistisk

avbrott

oregelbundenhet

splittring

del

fördelning

kvickhet

ofullkomlighet

spridning

levnadsregel

ofullständighet

Diskussion om ordet aforistisk