sekunda

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet sekunda

  • "Placeringarna av krossarna vid UNIO har varit föremål för diskussion och tidigare har man flyttat krossningen av sekunda pellets till en plats bakom Kiirunavara."
  • "Jenny Sundqvist, chef för produktutveckling och marknad på Orrefors Kosta Boda, menar dock att det glas som krossats är av undermålig kvalitet, sekunda eller prover, och bedömt som ” osäljbart ”."
  • "Fabrikens grannar har blivit vana att köpa sekunda bröd till rätt kurs."

Diskussion om ordet sekunda