brista

brister
brast
brustit
Verb

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet brista på svenska?

Presens: brister
Preteritum: brast
Supinum: brustit

Hur används ordet brista

  • "Mitt hjärta brister när jag ser dig med honom"
  • "Alla kunde höra bågsträngen brista"

Vad betyder brista inom geologi ?

gå sönder, gå i bitar; spricka

Relaterat till brista

misslyckande

ofullkomlighet

otillräcklighet

tillkortakommande

ovanlighet

tomrum

svaghet

avbrott

ofullständighet

skörhet

öppning

försämring

Diskussion om ordet brista