undergräva

undergräver
undergrävde
undergrävt
Verb

Översättningar

Synonymer till undergräva

Hur böjs ordet undergräva på svenska?

Presens: undergräver
Preteritum: undergrävde
Supinum: undergrävt

Hur används ordet undergräva

  • "Svensk Bilprovnings VD säger till Gävledala att detta är mycket allvarligt och riskerar att undergräva bilprovningens förtroende hos allmänheten."
  • "Orolig för att deras betoning av ” svenska ” i Svenska kyrkan här hemma ska släcka ned kyrkans arbete tillsammans med nyanlända flyktingar och ute i världen undergräva det internationella arbetet, sade Perers i chatten."
  • "– Det skulle undergräva förtroendet för EU."
  • "Det skulle undergräva förtroendet för de brandväggar man byggt upp."
  • "” Lagrådet anser att ett införande av en möjlighet att i strid med detaljplan vidta så pass omfattande åtgärder som det är fråga om här riskerar att undergräva detaljplanesystemets funktion."
  • "Det skadar förtroendet för de utpekade politikerna, men riskerar också att undergräva tilltron till det politiska systemet i stort, vilket är betydligt allvarligare."
  • "Detta för att inte undergräva detaljhandelsmonopolet."
  • "Det skapar osäkerhet och verkar vara ett sätt för att försöka undergräva hennes position innan hon tillträtt."
  • "Antagligen kommer de inte att få rätt, men i så fall kommer det att undergräva barnkonventionens legitimitet."
  • "Det riskerar att undergräva förtroendet för migrationsdomstolarna, säger Anne Ramberg på Advokatsamfundet till"

Vad betyder undergräva inom fysik ?

långsamt försvaga, underminera

Relaterat till undergräva

anfall

öppning

sammandragning

hinder

konkavitet

försämring

Diskussion om ordet undergräva