tyna

tynar
tynade
tynat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet tyna på svenska?

Presens: tynar
Preteritum: tynade
Supinum: tynat

Hur används ordet tyna

  • "Förutspås tyna bort"
  • "– Min mamma håller på att tyna bort."
  • "Befinner sig landsbygden vid ett vägskäl i den här frågan, om man ska få finnas kvar eller tyna bort?"
  • "Att finnas kvar eller att tyna bort."
  • "I rapporten konstate- ras att den gamla typen av folk- rörelseparti är på väg att tyna bort."
  • "En efter en försvann serviceinrättningarna, och när den lilla byskolan till slut lades ner 2005 trodde många att byn skulle tyna bort."
  • "Kvalitetsjournalistiken håller på att sakta men säkert tyna bort, menar han."
  • "Kulturnyheterna har tidigare rapporterat om hur kulturbiståndet håller på att tyna bort."
  • "” Det är stoltare, våga sitt tärningskast, än tyna med slocknande låge."
  • "En del menar att Arkdes kan tyna bort vid en sammanslagning, hur ser du på det?"

Diskussion om ordet tyna