urholka

Verb

Synonymer till urholka

Hur används ordet urholka

 • "Enligt Gustav Leijon skulle Skärgårdsfesten inte ingå i de bonusgrundande kostnaderna eftersom det skulle urholka Skärgårdsfestens budget, då man enligt honom hade tvingats göra påslag på alla fakturor som går via företaget till Utvecklingsbolaget."
 • "— Om myndigheter skulle kunna gömma sig bakom enskilda tjänstemäns påstådda misstag skulle det urholka respekten för regelverket."
 • "Och det riskerar i sin tur att ytterligare urholka förtroendet för rättsväsendet."
 • "- Om myndigheter skulle kunna gömma sig bakom enskilda tjänstemäns påstådda misstag skulle det urholka respekten för regelverket."
 • "– Det här kan urholka förtroendet gentemot våra leverantörer."
 • "Han menar att det kan urholka staden."
 • "Enligt Christer Nylander skulle ett införande av en sådan regel på inget sätt urholka strejkrätten, snarare skulle förhållandet vara det motsatta."
 • "Socialdemokraterna säger att den ska vara frivillig för EU-länder att följa, medan kritiker menar att den kan hota den svenska modellen och kan urholka medlemsländernas självbestämmande."
 • "Det här kan urholka demokratin, och det möjliggör ett missbruk som riskerar att det fria samtalet inte kan äga rum."
 • "– Detta partis syn på ekonomisk politik, som vilar på grundfundamentet att vi överhuvudtaget inte bör ha ekonomisk tillväxt, att vi bör jobba mindre snarare än mer, skulle effektivt urholka välfärdsstaten, säger Sjöstedt."

Vad betyder urholka inom generell ?

gräva ur, göra ihålig

Diskussion om ordet urholka

urholka

urholkar
urholkade
urholkat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet urholka på svenska?

Presens: urholkar
Preteritum: urholkade
Supinum: urholkat

Hur används ordet urholka

 • "Enligt Gustav Leijon skulle Skärgårdsfesten inte ingå i de bonusgrundande kostnaderna eftersom det skulle urholka Skärgårdsfestens budget, då man enligt honom hade tvingats göra påslag på alla fakturor som går via företaget till Utvecklingsbolaget."
 • "— Om myndigheter skulle kunna gömma sig bakom enskilda tjänstemäns påstådda misstag skulle det urholka respekten för regelverket."
 • "Och det riskerar i sin tur att ytterligare urholka förtroendet för rättsväsendet."
 • "- Om myndigheter skulle kunna gömma sig bakom enskilda tjänstemäns påstådda misstag skulle det urholka respekten för regelverket."
 • "– Det här kan urholka förtroendet gentemot våra leverantörer."
 • "Han menar att det kan urholka staden."
 • "Enligt Christer Nylander skulle ett införande av en sådan regel på inget sätt urholka strejkrätten, snarare skulle förhållandet vara det motsatta."
 • "Socialdemokraterna säger att den ska vara frivillig för EU-länder att följa, medan kritiker menar att den kan hota den svenska modellen och kan urholka medlemsländernas självbestämmande."
 • "Det här kan urholka demokratin, och det möjliggör ett missbruk som riskerar att det fria samtalet inte kan äga rum."
 • "– Detta partis syn på ekonomisk politik, som vilar på grundfundamentet att vi överhuvudtaget inte bör ha ekonomisk tillväxt, att vi bör jobba mindre snarare än mer, skulle effektivt urholka välfärdsstaten, säger Sjöstedt."

Diskussion om ordet urholka