avleda

avleder
avledde
avlett
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet avleda på svenska?

Presens: avleder
Preteritum: avledde
Supinum: avlett

Hur används ordet avleda

 • "Regnvattnet avleds genom avloppsbrunnarna"
 • "Då är det nästan alltid i tragiska sammanhang och det känns bra om vi kan mildra eller avleda med ett gosedjur, säger Alexander Vujovic."
 • "Reglerna som styr : ” Får inte avleda uppmärksamheten ”"
 • "Reklam längs vägarna blir vanligare – ” Får inte avleda uppmärksamheten ”"
 • "” Får inte avleda uppmärksamheten ”"
 • "Den byggdes på 60-talet för att avleda älven då dammen byggdes."
 • "Istället ska nu länsstyrelsen försöka avleda och skrämma bort vargarna."
 • "Därför pekar han ut västländerna, och spekulanter i väst, som den stora boven, för att försöka avleda uppmärksamheten från de större problemen som inte har med utlandet att göra."
 • "Det är en stöldteknik som går ut på att tjuvarna visar upp en lapp med en obegriplig text för att avleda din uppmärksamhet."
 • "– Det gör ju det här till en fråga för eller emot vindkraft och att vi skulle avleda medborgarna."
 • "För att kunna öka produktionen och därmed möjliggöra satsningen på Edeforsen vill Fortum avleda mer drivvatten för kraftproduktion från dagens 20 m³ / sek till som mest 110 m³ / sek."

Ordet avleda har 4 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom lingvistik
 • Inom bildligt
 • Inom elektricitet
allmänt
lingvistik
bildligt
elektricitet

Vad betyder avleda inom allmänt ?

leda bort från viss riktning

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till avleda (inom allmänt)

Möjliga synonymer till avleda (inom allmänt)

Ordet avleda inom lingvistik

Översättningar (inom lingvistik)

Synonymer till avleda (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till avleda (inom lingvistik)

Ordet avleda inom bildligt

Avleda uppmärksamhet från

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till avleda (inom bildligt)

Möjliga synonymer till avleda (inom bildligt)

Ordet avleda inom elektricitet

Avleda elektricitet

Översättningar (inom elektricitet)

Engelska

Synonymer till avleda (inom elektricitet)

Diskussion om ordet avleda