frångå

frångår
frångick
frångått
Verb

Översättningar

Synonymer till frångå

Hur böjs ordet frångå på svenska?

Presens: frångår
Preteritum: frångick
Supinum: frångått

Hur används ordet frångå

 • "Jag tycker det hade varit högst rimligt att det största partiet från det största blocket hade fått talmansposten, och där valde Moderaterna att frångå all tidigare praxis."
 • "Hamnarbetarförbundet skriver i stämningsansökan att det krävs ett lokalt förhandlat avtal för att frångå övertidsersättningen, och att de hade uppfattningen att ett sådant avtal fanns mellan arbetsgivaren och fackorganisationen Transport."
 • "I sin överklagan skriver åklagaren att hon inte delar tingsrättens bedömning av att 23-åringen lämnat uppgifter som varit av väsentlig betydelse för utredningen, och att det därför saknas skäl att frångå brottets straffvärde på fängelse på livstid."
 • "– Det är den vi arbetar efter och i nuläget finns inget som gör att vi behöver frångå den, säger Lennart Balk, professor i biokemi vid Stockholms universitet."
 • "Sjukvårdslandstingsrådet Elin Norén ( S ) säger till SVT att divisionschefen för psykiatrin och verksamhetschefen för avdelningen fått i uppgift att lösa situationen och att inga diskussioner om att frångå stoppet från att köpa in externa sjukskötersketjänster har varit aktuella."
 • "- Det är ungefär som med barn, säger man att de ska sluta så får man inte frångå det."
 • "Borlänge kommun har beslutat att tillfälligt frångå lagen om särskilt stöd och service, LSS."
 • "O-Ringen AB har sedan velat frångå avtalet och minska storleken på ersättningen till arrangörsklubbarna."
 • "Det gäller att vara överens över lag, vi tänker inte frångå våra avtal om man inte kommer överens om annat, säger Matts Jutterström."
 • "Hon tillbakavisar att Skatteverket och högsta ledningen försökt mörklägga skandalen genom att frångå offentlighetsprincipen."
 • "Jag tycker det hade varit högst rimligt att det största partiet från det största blocket hade fått talmansposten, och där valde Moderaterna att frångå all tidigare praxis."
 • "Hamnarbetarförbundet skriver i stämningsansökan att det krävs ett lokalt förhandlat avtal för att frångå övertidsersättningen, och att de hade uppfattningen att ett sådant avtal fanns mellan arbetsgivaren och fackorganisationen Transport."
 • "I sin överklagan skriver åklagaren att hon inte delar tingsrättens bedömning av att 23-åringen lämnat uppgifter som varit av väsentlig betydelse för utredningen, och att det därför saknas skäl att frångå brottets straffvärde på fängelse på livstid."
 • "– Det är den vi arbetar efter och i nuläget finns inget som gör att vi behöver frångå den, säger Lennart Balk, professor i biokemi vid Stockholms universitet."
 • "Sjukvårdslandstingsrådet Elin Norén ( S ) säger till SVT att divisionschefen för psykiatrin och verksamhetschefen för avdelningen fått i uppgift att lösa situationen och att inga diskussioner om att frångå stoppet från att köpa in externa sjukskötersketjänster har varit aktuella."
 • "- Det är ungefär som med barn, säger man att de ska sluta så får man inte frångå det."
 • "Borlänge kommun har beslutat att tillfälligt frångå lagen om särskilt stöd och service, LSS."
 • "O-Ringen AB har sedan velat frångå avtalet och minska storleken på ersättningen till arrangörsklubbarna."
 • "Det gäller att vara överens över lag, vi tänker inte frångå våra avtal om man inte kommer överens om annat, säger Matts Jutterström."
 • "Hon tillbakavisar att Skatteverket och högsta ledningen försökt mörklägga skandalen genom att frångå offentlighetsprincipen."

Diskussion om ordet frångå