undvika

undviker
undvek
undvikit
Verb

Synonymer till undvika

Hur böjs ordet undvika på svenska?

Presens: undviker
Preteritum: undvek
Supinum: undvikit

Hur används ordet undvika

 • "– En bra personlig tränare eller sjukgymnast kan hjälpa dig att undvika skador, en viktig del av vårt yrke att lära folk varför de blir skadade och hur de undviker att bli skadade igen."
 • "Det finns alla skäl att se hur vi kan undvika den ryckighet som varit de senaste åren."
 • "Ett annat råd är att undvika parfymerade krämer – parfym är en allergen som kan utlösa allergi."
 • "Tips för att undvika skadan : Undvik alltför enformiga rörelser, stärk musklerna med träning och glöm inte att stretcha musklerna."
 • "Men eftersom Kjell är trädgårdsmästare i fjärde generationen finns det inga sorter som är omöjliga för honom, däremot tycker han att nybörjare ska undvika vissa växter."
 • "– Det har varit viktigt att flytta vargarna innan parningstiden börjar för att i så stor utsträckning som möjligt undvika risker med en separation i samband med flytten."
 • "Tips för att undvika skadan : Skynda långsamt."
 • "Tips för att undvika skadan : Du måste ha rätt skor för din idrott."
 • "Patriks tips är att undvika vissa platser på natten i centrum som Nordstan, Centralen och Långgatorna i Linnéstaden."
 • "I dag är det väldigt vanligt med tandlossning på äldre hundar och man ska försöka undvika det med vår tandborste."
 • "– På botten kan det fortfarande ligga gamla odetonerade minor, och de vill vi naturligtvis också undvika."
 • "Nu uppmanar Karlshamns kommun båtägare att undvika bryggor på grund av extrem halkrisk."
 • "Men laget har tränat hårt inför premiären och ska försöka att undvika kval denna säsong."
 • "Just nu vill jag undvika kaos och inte peka ut någon orsak innan företaget har fått gå igenom byggnaden, säger Patrik Risberg."
 • "Kommunen kommer nu att utveckla sitt säkerhetssystem för att undvika att något liknande händer i framtiden."
 • "Mjällby Support AB försöker på olika sätt undvika att sätta bolaget i likvidation."
 • "Att undvika en stillasittande livsstil och motverka övervikt brukar ofta hjälpa, säger Urban Svensson, företagsläkare och medicinskt ledningsansvarig på Previa."
 • "– Vi har gjort en handlingsplan som vi följer och det handlar någonstans om att försöka undvika hyrläkare och genom att ha egen personal och bra planering."
 • "Det har ännu inte gått att säkerställa smittkällan och kommunen uppmanar anhöriga att undvika besök."
 • "Jag ville hålla en lågmäld profil för att undvika eventuella snöbollseffekter."

Vad betyder undvika inom mat ?

göra så att man inte hamnar i en viss situation eller utföra|utför en viss handling

Relaterat till undvika

avvänjning

overksamhet

ovillighet

tillbakagång

flykt

avsneddning

enstöring

betänklighet

ovänskap

obeslutsamhet

tankefel

slapphet

upphörande

Diskussion om ordet undvika