snedvrida

snedvrider
snedvred
snedvridit
Verb

Översättningar

Synonymer till snedvrida

Hur böjs ordet snedvrida på svenska?

Presens: snedvrider
Preteritum: snedvred
Supinum: snedvridit

Hur används ordet snedvrida

  • "– Det kan snedvrida konkurrensen mellan stora och små aktörer."
  • "” Det kan snedvrida konkurrensen ”"
  • "Näringslivet varnar för att kommunernas enkla jobb kommer snedvrida konkurrensen."
  • "Sluta snedvrida bilden av muslimer och ta in fler muslimer på redaktionen."
  • "En sådan företagskoncentration skulle snedvrida konkurrensen och kan leda till höjda ostpriser, menar myndigheten, som beslutat att förbjuda affären."
  • "Kan snedvrida konkurrensen"
  • "Men näringslivet varnar för att kommunernas enkla jobb kommer snedvrida konkurrensen."
  • "SKL konstaterar i sitt remissyttrande att glesbygdskommuner har en större andel mikroföretag än landet som helhet och att förslagen i utredningen riskerar att snedvrida konkurrensen till nackdel för dessa."
  • "Om arbetssökande väljs ut på grund av sitt utseende, kan detta ” leda till snedvrida skattade programeffekter ” – alltså att man får en felaktig bild av vilka åtgärder som är effektiva för att hjälpa arbetslösa närmare ett jobb."
  • "Men att arbeta mot ett sådant mål, menar Pasi Sahlberg kan snedvrida hela syftet med utbildningen och man riskerar att offra för mycket genom att försöka uppnå det."

Diskussion om ordet snedvrida