fördunkla

fördunklar
fördunklade
fördunklat
Verb

Synonymer till fördunkla

Hur böjs ordet fördunkla på svenska?

Presens: fördunklar
Preteritum: fördunklade
Supinum: fördunklat

Ordet fördunkla har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom bildligt
generell
bildligt

Vad betyder fördunkla inom generell ?

förmörka, skymma, dölja, mörklägga

Översättningar (inom generell)

Synonymer till fördunkla (inom generell)

Möjliga synonymer till fördunkla (inom generell)

Relaterat till fördunkla (inom generell)

färglöshet

försvinnande

tungsinthet

mörker

obegriplighet

döljande

osynlighet

dunkel

överlägsenhet

Ordet fördunkla inom bildligt

omdöme

Översättningar (inom bildligt)

Möjliga synonymer till fördunkla (inom bildligt)

Diskussion om ordet fördunkla