missförstå

missförstår
missförstod
missförstått
Verb

Synonymer till missförstå

Hur böjs ordet missförstå på svenska?

Presens: missförstår
Preteritum: missförstod
Supinum: missförstått

Vad betyder missförstå inom generell ?

erhålla en felaktig förståelse för/en felaktig kunskap om något

Möjliga synonymer till missförstå

Relaterat till missförstå

motstånd

omdömeslöshet

obegriplighet

oriktighet

oduglighet

tvedräkt

svårighet

misstolkning

missbruk

Diskussion om ordet missförstå