undslippa

undslipper
undslapp
undsluppit
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till undslippa

Hur böjs ordet undslippa på svenska?

Presens: undslipper
Preteritum: undslapp
Supinum: undsluppit

Hur används ordet undslippa

  • "Monica Olsson ( S ) tror att kommunen kommer att undslippa att betala vitesbeloppet på 600 000 kronor."
  • "Och att Ericsson och Nokia skulle vara lika bundna till Kina som de kinesiska rivalerna är också något som Huawei självt har velat framhålla i sina försök att undslippa förbud."
  • "Vi ser ett behov av att utveckla vårt samarbete med andra länder och Europol så att huvudmännen inte ska undslippa oss för att de flyttar till Spanien, säger han."
  • "Inför rättegången som väntas pågå i knappt två veckor, har det förekommit spekulationer om att de båda skulle kunna undslippa straff genom att skylla på varandra."
  • "Om man inte dyker upp så kan man helt undslippa den påföljd man tilldelats i domstol."
  • "Hur känner man så då när man man låter undslippa sig en sådan groda?"
  • "Borgs förslag mot räntesnurror innebär att möjligheten att undslippa beskattning genom att räntevägen föra ut vinster till skatteparadis upphör."
  • "- Sjukvården kan inte undslippa sig ett enda fall, eftersom en donator kan rädda livet på åtta människor."
  • "LTU ska enligt Konkurrenskommissionen ha förfalskat bevis för att undslippa rättslig prövning och kommissionen pekar på det allvarliga i att en statlig myndighet ägnar sig åt att använda förfalskade urkunder."
  • "I regeringens förslag ingår ångerrätt på 14 dagar för konsumenten, vilket innebär att den som tagit ett sms-lån förhastat kan ångra sig och undslippa andra kostnader utöver räntan."

Vad betyder undslippa inom bildligt ?

slippa undan, undkomma

Möjliga synonymer till undslippa

Diskussion om ordet undslippa