skena

skenan
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet skena

 • "Hälften av alla socionomer hyrs in i Sölvesborgs kommun och notan fortsätter att skena iväg."
 • "Trots skattehöjning och krispaket fortsätter Blekingesjukhusets ekonomi att skena."
 • "Fallskyddsanordningen är en särskild skena som har satts upp i taket i ishallen."
 • "Dålig isolering har fått uppvärmningskostnaderna i Folkets hus i Kallinge att skena när allt fler vill hyra lokalerna."
 • "Volvo håller fortfarande på och åtgärdar de fel som gör att bilar med dieselmotorer riskerar att skena."
 • "Därefter krävs både skena och rehabilitering innan han kan bli helt återställd."
 • "Hon lades på bår och spändes fast, men ett av ambulansbårens hjul hamnade utanför sin skena och båren välte."
 • "– Det krävs att djuren accepterar dom, att man kan läsa av djurens beteende å vad händer om det blir en rovdjursattack, om djuren börjar skena."
 • "En häst klämdes fast i transporten och en annan tog sig lös och började skena längs med väg 69, in mot Bjursås."
 • "Tekniken innebär att en skena ska fräsas ner i vägen, sedan ska fordon kunna laddas på skenan under färd, och användas för både lätta och tunga fordon."
 • "Hälften av alla socionomer hyrs in i Sölvesborgs kommun och notan fortsätter att skena iväg."
 • "Trots skattehöjning och krispaket fortsätter Blekingesjukhusets ekonomi att skena."
 • "Fallskyddsanordningen är en särskild skena som har satts upp i taket i ishallen."
 • "Dålig isolering har fått uppvärmningskostnaderna i Folkets hus i Kallinge att skena när allt fler vill hyra lokalerna."
 • "Volvo håller fortfarande på och åtgärdar de fel som gör att bilar med dieselmotorer riskerar att skena."
 • "Därefter krävs både skena och rehabilitering innan han kan bli helt återställd."
 • "Hon lades på bår och spändes fast, men ett av ambulansbårens hjul hamnade utanför sin skena och båren välte."
 • "– Det krävs att djuren accepterar dom, att man kan läsa av djurens beteende å vad händer om det blir en rovdjursattack, om djuren börjar skena."
 • "En häst klämdes fast i transporten och en annan tog sig lös och började skena längs med väg 69, in mot Bjursås."
 • "Tekniken innebär att en skena ska fräsas ner i vägen, sedan ska fordon kunna laddas på skenan under färd, och användas för både lätta och tunga fordon."

Ordet skena har 4 betydelser

 • Inom medicin
 • Inom järnväg
 • Inom sport
 • Inom generell
medicin
järnväg
sport
generell

Vad betyder skena inom medicin ?

långsmal anordning

Översättningar (inom medicin)

Engelska

Möjliga synonymer till skena (inom medicin)

Relaterat till skena (inom medicin)

klädsel

Ordet skena inom järnväg

Översättningar (inom järnväg)

Engelska
 • rail  [ järnväg ]

Möjliga synonymer till skena (inom järnväg)

Möjliga synonymer till skena (inom järnväg)

Ordet skena inom sport

Översättningar (inom sport)

Engelska

Möjliga synonymer till skena (inom sport)

 • med [ sport ]

Ordet skena inom generell

Översättningar (inom generell)

Diskussion om ordet skena

 • - 2011-11-10

  Just nu står engelskans "splint", dvs spjäla, under VERBET skena, inte substantivet. Detta bör ändras.

 • - 2013-07-20

  Tillägg till föregående ändringsförslag: Även om "splint" även fungerar som verb så har det ingenting med hästar att göra.

skena

skenar
skenade
skenat
Verb

Översättningar (inom generell)

Hur böjs ordet skena på svenska?

Presens: skenar
Preteritum: skenade
Supinum: skenat

Hur används ordet skena

 • "Hälften av alla socionomer hyrs in i Sölvesborgs kommun och notan fortsätter att skena iväg."
 • "Trots skattehöjning och krispaket fortsätter Blekingesjukhusets ekonomi att skena."
 • "Fallskyddsanordningen är en särskild skena som har satts upp i taket i ishallen."
 • "Dålig isolering har fått uppvärmningskostnaderna i Folkets hus i Kallinge att skena när allt fler vill hyra lokalerna."
 • "Volvo håller fortfarande på och åtgärdar de fel som gör att bilar med dieselmotorer riskerar att skena."
 • "Därefter krävs både skena och rehabilitering innan han kan bli helt återställd."
 • "Hon lades på bår och spändes fast, men ett av ambulansbårens hjul hamnade utanför sin skena och båren välte."
 • "– Det krävs att djuren accepterar dom, att man kan läsa av djurens beteende å vad händer om det blir en rovdjursattack, om djuren börjar skena."
 • "En häst klämdes fast i transporten och en annan tog sig lös och började skena längs med väg 69, in mot Bjursås."
 • "Tekniken innebär att en skena ska fräsas ner i vägen, sedan ska fordon kunna laddas på skenan under färd, och användas för både lätta och tunga fordon."

Vad betyder skena inom häst ?

långsmal anordning

Möjliga synonymer till skena

Diskussion om ordet skena