löpa

löper
löpte
löpt
Verb

Översättningar

Synonymer till löpa

Hur böjs ordet löpa på svenska?

Presens: löper
Preteritum: löpte
Supinum: löpt

Hur används ordet löpa

 • "Projektet ska löpa fram till mars och sedan görs en utvärdering kring hur det har gått och om det ska fortsätta."
 • "Det är flera evenemang där ibland sommartid, men det är fel att man skulle löpa en större risk av att drabbas av brott precis där, säger Anders Wiklander."
 • "Kontraktet ska löpa på 25 år."
 • "Det nya forskningsprojektet kommer att löpa under tre år och utförs i olika etapper för att forskarna ska få en så tydlig bild som möjligt av den danske kungens fartyget som sjönk 1495."
 • "Avtalet skulle löpa flera år framåt i tiden."
 • "– Det är fel att man skulle löpa en större risk att drabbas av brott precis där, sa han till SVT Nyheter Blekinge."
 • "Gasledningen ska gå mellan Ryssland och Tyskland och löpa parallellt med en befintlig ledning."
 • "I projektet, som ska löpa under sex-sju år, ingår elva företag och visionen är att etablera svenskt kompetenscentrum och en internationellt erkänd forskningsmiljö inom området."
 • "Avtalet trädde i kraft 1 januari i år och upphör att gälla 31 december, men kan också förlängas och löpa som längst fyra år."
 • "Det var i samband med att studentbåtens tillfälliga bygglov skulle löpa ut vid årsskiftet som ägaren Christian Carlsson kontaktade kommunstyrelsens ordförande, Sandra Bizzozero ( S ) via mejl under våren 2020."

Ordet löpa har 3 betydelser

 • Inom jordbruk
 • Inom ekonomi
 • Inom hundar
jordbruk
ekonomi
hundar

Vad betyder löpa inom jordbruk ?

snabbare än att gå

Översättningar (inom jordbruk)

Synonymer till löpa (inom jordbruk)

Möjliga synonymer till löpa (inom jordbruk)

Relaterat till löpa (inom jordbruk)

riktning

rörelse

hastighet

landresa

Ordet löpa inom ekonomi

fortsätta tills vidare, om till exempel prenumeration

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till löpa (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till löpa (inom ekonomi)

Ordet löpa inom hundar

Synonymer till löpa (inom hundar)

Diskussion om ordet löpa

 • Aliyare - 2009-05-03

  löper

 • karusell - 2011-08-31

  Ett djur som löper är väl "in heat"?